bosch+bosch

BOSCH+BOSCH CSOPORT: KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET A JUGOSZLÁV AVANTGÁRDBÓL

2016.03.11 - 04.21.

Az 1969-ben alakult vajdasági Bosch+Bosch csoport (Szombathy Bálint, Slavko Matković, Szalma László, Kerekes László, Ladik Katalin, Csernik Attila, Ante Vukov) biopolitikai helyzete és „kettős identitása” miatt jóval kevesebb figyelemben részesült, mint amit megérdemel. Míg a magyarországi avantgárddal való szoros kapcsolatukban a „jugoszláv kollégákként” szerepeltek, a jugoszláv és posztjugoszláv művészettörténeti recepció a magyar avantgárddal való kötődésüket hangsúlyozza. Így, miközben a tagok többsége egyénileg nemzetközi ismertségre tett szert az évtizedek során, a csoport művészettörténetileg a kettős marginalizáció pozíciójába került. Pedig a Bosch csoport egyedülálló története épp a régión belüli művészeti együttműködések, inspirációk és információcserék kölcsönösségében fogalmazható meg. A magyarországi klasszikus avantgárd (Kassák Lajos, Tamkó Sirató Károly) szellemi-etikai örökségét a kortárs jugoszláv művészet legprogresszívebb tendenciáival hozták összhangba, és a kísérleti és kritikai művészet – frissességével ma is meglepő - nem hagyományos médiumain keresztül közvetítették.

A csoport szellemi közösségét az avantgárd tradíció és a konvencionális művészettel szembeni generációs lázadás biztosította, de ezen belül a tagok mindegyike egyéni utakat választott. Szombathy Bálint nyelvi és politikai tudatossága a csoport teoretikus működését is meghatározta. Slavko Matkovic tevékenysége a vizuális költészet médiumaitól a térintervenciókig terjedt, Szalma László verbo-vizuális művei explicite jelezték a dadaizmus örökségéhez való kapcsolódást, Csernik Attila pedig saját és mások testét tekintve a művészet médiumának, a body art nyelvét kapcsolta össze jelelméleti kísérletekkel. A csoport női tagja, Ladik Katalin hangköltészete és performanszai a társadalmi nemi szerepek újragondolásának legkorábbi igényét jelezték a hatvanas évek Jugoszláviájában.

A kiállítás a Bosch+Bosch hét évéből és korábban nem látott művekből mutat be válogatást, új utakat kínálva az avantgárd kapcsolatok regionális kutatásában.
DSC 2553 DSC 2557 DSC 2561 DSC 2566
DSC 2569 DSC 2571 DSC 2575 DSC 2577
DSC 2580 DSC 2805 DSC 2806 DSC 2807
DSC 2808 DSC 2809 DSC 2810 DSC 2811
DSC 2812 DSC 2813 DSC 2814 DSC 2816
DSC 2818 DSC 2819 DSC 4552 DSC 4555
DSC 4558 DSC 4560 DSC 4562 DSC 4566
DSC 4568 DSC 4570 DSC 4572 DSC 4574
DSC 4576 DSC 4578 DSC 4580 DSC 4586
DSC 4618